Top

Zoznam zákaziek

Momentálne nie sú žiadne aktuálne výzvy k zobrazeniu.


Ukončené výzvy 2018

P.č. Dátum zverejnenia Dátum predkladania ponúk Názov verejného obstarávateľa Názov zákazky Prílohy Typ zákazky Poznámky
01. 25. 07. 2018 ZRUŠENÉ Mesto Dubnica
nad Váhom
Rekonštrukcia kaštieľa
v Dubnici nad Váhom
ZRUŠENÉ Stavebné práce Výzva zrušená
02. 26. 07. 2018 Do 20. 08. 2018 Mesto Dubnica
nad Váhom
Prístrešok pre požiarne vozidlo Stiahnúť Stavebné práce
03. 30. 07. 2018 Do 23. 08. 2018 Obec Šišov Rekonštrukcia telocvične základnej
školy v obci Šišov
Stiahnúť Stavebné práce
04. 02. 08. 2018 Do 27. 08. 2018 Mesto Dubnica
nad Váhom
Rekonštrukcia strechy telocvične
ZŠ a MŠ Central Dubnica nad Váhom
Stiahnúť Stavebné práce
05. 02. 08. 2018 Do 28. 08. 2018 Obec Marcelová Dobudovanie zberného dvora
v obci Marcelová
Stiahnúť Stavebné práce
06. 02. 08. 2018 Do 28. 08. 2018 Obec Marcelová Kompostovisko Marcelová Stiahnúť Stavebné práce
07. 06. 08. 2018 Do 31. 08. 2018 Obec Marcelová Kompostovisko Marcelová – technol￳ógia Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
08. 06. 08. 2018 Do 31. 08. 2018 Obec Marcelová Dobudovanie zberného dvora
v obci Marcelová – technológia
Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
09. 06. 08. 2018 Do 03. 09. 2018 Obec
Kravany nad Dunajom
Zberný dvor Kravany nad Dunajom Stiahnúť Stavebné práce
10. 15. 08. 2018 Do 10. 09. 2018 Obec Golianovo Zberný dvor Golianovo Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
11. 17. 08. 2018 ZRUŠENÉ Mesto Hlohovec Zberný dvor Hlohovec ZRUŠENÉ Stavebné práce Výzva zrušená
12. 17. 08. 2018 Do 10. 09. 2018 Obec Čierny Brod Zberný dvor Čierny Brod Stiahnúť Stavebné práce
13. 17. 08. 2018 Do 24. 08. 2018 Obec Marcelová Výber projektanta na ČOV
Obec Marcelová
Stiahnúť Služba
14. 06. 09. 2018 Do 12. 09. 2018, predĺžené do 13.9.2018 Mesto Topoľčany Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného
projektu – prestavba pavilónu A ZŠ Továrnicka
Stiahnúť Služba Výzva pre stanovenie PHZ
16. 21. 09. 2018 Do 25. 09. 2018, 14:00 hod. Mesto Topoľčany Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – prestavba pavilónu A ZŠ Továrnicka Stiahnúť Služby
15. 06. 09. 2018 Do 01. 10. 2018, 12:00 hod. Mesto Dubnica nad Váhom Vybudovanie výťahu v MsDK v Dubnici nad Váhom Stiahnúť Stavebné práce
17. 26.10.2018 Do 9.11.2018 Obec Marcelová Kompostovisko Marcelová – technol￳ógia Stiahnúť Tovary
18. 26.10.2018 Do 9.11.2018 Obec Marcelová Dobudovanie zberného dvora
v obci Marcelová – technológia
Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
19. 29.10.2018 Do 23.11.2018 Mesto Hlohovec Zberný prístrešok Stiahnúť Stavebné práce

ZsNH vrátane ZsNH podľa MP CKO a ÚV SR

  P.č.    Dátum zverejnenia    Dátum predkladania ponúk    Názov prijímateľa    Názov zákazky    Prílohy    Typ zákazky    Poznámky    Záznam z PT 
1. 14.11.2018 Do 23.11.2018, 10:00 hod. H & H Slovakia, s.r.o. Zavedenie nových technológii – veľkoformátová UV atramentová tlačiareň Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda Stiahnúť
2. 14.11.2018 Do 23.11.2018, 10:00 hod. H & H Slovakia, s.r.o. Zavedenie nových technológii – Jednohlavový univerzálny priemyslový vyšívací stroj Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda Stiahnúť
3. 11.1.2019 Do 6.2.2019, 10:00 hod. Obec Moča Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov v obci Moča Stiahnúť Stavebné práce
4. 16.1.2019 Do 6.2.2019, 10:00 hod. Obec Nána Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov v obci Nána Stiahnúť Stavebné práce
5. 17.1.2019 Do 6.2.2019, 10:00 hod. Obec Kravany nad Dunajom Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov Stiahnúť Stavebné práce
6. 21.1.2019 Do 12.2.2019, 12:00 hod. Obec Golianovo Zberný dvor Golianovo – technológia Stiahnúť Tovary Výzva zrušená
7. 21.1.2019 Do 12.2.2019, 12:00 hod. Obec Kravany nad Dunajom Zberný dvor Kravany nad Dunajom – technológia Stiahnúť Tovary
8. 15.2.2019 Do 25.2.2019, 14:00 hod. Obec Moča Moča, Radvaň nad Dunajom, Virt – Odkanalizovanie obcí Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
9. 31.10.2018 Do 26.11.2018 obec Gajary ENVIROPARK POMORAVIE GAJARY – ZBERNÝ DVOR ODPADOV Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
10. 1.3.2019 Do 11.3.2019 Mesto Topoľčany Vybavenie jazykovej učebne na ZŠ Hollého ul. Stiahnúť Tovary
11. 1.3.2019 Do 11.3.2019 Mesto Topoľčany Obnovenie vybavenia učební na základnej škole Škultétyho Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
12. 5.3.2019 Do 15.3.2019 TOP- Farm, spol. s r.o. Chladiarensko-mraziarenský komplex Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda Stiahnúť
13. 21.3.2019 Do 4.4.2019 Obec Golianovo Zberný dvor Golianovo – technológia Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
14. 21.3.2019 Do 4.4.2019 Obec Kravany nad Dunajom Zberný dvor Kravany nad Dunajom – technológia Stiahnúť Tovary
15. 22.3.2019 Do 15.4.2019 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov Stiahnúť Stavebné práce
16. 22.3.2019 Do 11.4.2019 Obec Gajary Gajary. Celoobecná kanalizácia a ČOV. Sanácia poddimenzovaných ČS-havarijný stav Hlavná ulica ČS G1 a ČS G3 Stiahnúť Stavebné práce
17. 26.3.2019 Do 5.4.2019 Obec Iža Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zriadenie detských jaslí v obci Iža Stiahnúť Služba Partnerská dohoda
18. 28.3.2019 Do 8.4.2019 Obec Kalná nad Hronom ZRUŠENÉ
Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcie kotolní v obci Kalná nad Hronom
Stiahnúť Služby
19. 28.3.2019 Do 8.4.2019 Obec Nesvady Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcie kotolní v obci Nesvady Stiahnúť Služby
20. 4.4.2019 Do 12.4.2019 Obec Kalná nad Hronom Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcie kotolní v obci Kalná nad Hronom Stiahnúť Služby
21. 8.4.2019 Do 16.4.2019 Obec Nána Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Detské jasle v obci Nána Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
22. 9.4.2019 Do 17.4.2019 Obec Kalná nad Hronom Vypracovanie energetického enviromentálneho posúdenia – rekonštrukcie kotolní v obci Kalná nad Hronom Stiahnúť Služby
23. 12.4.2019 Do 24.4.2019 Mesto Dubnica nad Váhom Energetické environmentálne posúdenie pre Mesto Dubnica nad Váhom Stiahnúť Služby
24. 21.5.2019 Do 31.5.2019 TOP- Farm, spol. s r. o. Výrobné technológie Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda Záznam z PT  Stiahnúť
25. 21.5.2019 Do 4.6.2019 Mesto Sládkovičovo Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – grafický návrh, potlač a obstaranie textilu Stiahnúť Tovary a služby
26. 21.5.2019 Do 4.6.2019 Mesto Sládkovičovo Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – propagačné pomôcky, odmeny, športové náčinie, USB-kľúč Stiahnúť Tovary
27. 22.5.2019 Do 5.6.2019 Mesto Sládkovičovo Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – prenájom infokioskov s obsahom enviromentálnej problematiky Stiahnúť Služby
28. 24.5.2019 Do 31.5.2019 Mesto Topoľčany Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania, rekonštrukcia jestvujúcich objektov 295, 296. Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
  P.č.    Dátum zverejnenia    Dátum predkladania ponúk    Názov prijímateľa    Názov zákazky    Prílohy    Typ zákazky    Poznámky    Záznam z PT 
29. 12.6.2019 Do 20.6.2019 Mesto Sládkovičovo Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – obstaranie exkurzií Stiahnúť Služby
30. 19.6.2019 Do 26.6.2019 do 14:00 hod Mesto Topoľčany Prepracovanie projektovej dokumentácie – jednostupňový projekt (JP)- Prestavba športovej haly, Bernolákova ulica, Topoľčany – zmena stavby pred ukončením. Stiahnúť Služby
31. 4.7.2019 Do 16.7.2019 do 11:00 hod Mesto Dubnica nad Váhom Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Zariadenie Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
32. 5.8.2019 Do 20.8.2019 do 12:00 hod Obec Čierny Brod Stojiská a zberný dvor, Čierny Brod Stiahnúť Stavba Partnerská dohoda
33. 12.8.2019 Do 21.8.2019 do 16:00 hod Mesto Topoľčany Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Rekonštrukcia bytového domu pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany Stiahnúť Služba Partnerská dohoda
34. 19.8.2019 Do 26.8.2019 do 11:00 hod Mesto Dubnica nad Váhom Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Laboratórny nábytok Stiahnúť Tovar
35. 19.8.2019 Do 02.09.2019 do 11:00 hod Mesto Dubnica nad Váhom Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Učebné pomôcky do odborných učební Stiahnúť Tovar Partnerská dohoda
36. 19.9.2019 Do 26.09.2019 do 15:00 hod Mesto Sládkovičovo Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – obstaranie exkurzií Stiahnúť Služby
37. 24.10.2019 Do 05.11.2019 do 11:00 hod Mesto Dubnica nad Váhom Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica – IKT Stiahnúť Tovar Partnerská dohoda
38. 24.10.2019 Do 05.11.2019 do 11:00 hod Mesto Dubnica nad Váhom Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica – Nábytok Stiahnúť Tovar
39. 30.10.2019 Do 15.11.2019 do 15:00 hod Mesto Sládkovičovo Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo ZRUŠENÉ Stavebné práce Partnerská dohoda
40. 8.11.2019 Do 22.11.2019 do 15:00 hod Obec Marcelová Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová ZRUŠENÉ Stavebné práce Partnerská dohoda
41. 15.11.2019 Do 03.12.2019 do 15:00 hod Obec Iža Centrum obce Iža – Rekonštrukcia kultúrneho domu – Zmena projektu – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ZRUŠENÉ Stavebné práce Partnerská dohoda
42. 18.11.2019 Do 02.12.2019 do 11:00 hod Mesto Topoľčany Vybavenie polytechnickej učebne na základnej škole s materskou školou Gogoľová ulica Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
43. 12.12.2019 Do 20.12.2019 do 09:00 hod Obec Tesáre Komunálna technika – Traktor s príslušenstvom Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
  P.č.    Dátum zverejnenia    Dátum predkladania ponúk    Názov prijímateľa    Názov zákazky    Prílohy    Typ zákazky    Poznámky    Záznam z PT 
44. 31.01.2020 Do 14.02.2020 do 13:00 hod Mäso ZEMPLÍN, a.s. Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s. Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
45. 14.02.2020 Do 06.03.2020 do 15:00 hod Mesto Hurbanovo Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo ZRUŠENÉ Stavebné práce Partnerská dohoda
46. 05.03.2020 Do 20.03.2020 do 15:00 hod Mesto Sládkovičovo Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo ZRUŠENÉ Stavebné práce Partnerská dohoda
47. 05.03.2020 Do 13.03.2020 do 11:00 hod Obec Seňa Materiálno – technické vybavenie CIZS ZRUŠENÉ Tovary Partnerská dohoda
48. 19.03.2020 Do 27.03.2020 do 16:00 hod Mesto Topoľčany „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu“ pre projekt „Vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Topoľčany“ Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
49. 07.04.2020 Do 23.04.2020 do 10:00 hod Obec Golianovo „Zberný dvor, Golianovo“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
50. 22.04.2020 Do 30.04.2020 do 16:00 hod Mesto Hurbanovo „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt CIZS Hurbanovo“ Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
51. 29.04.2020 Do 15.05.2020 do 11:00 hod Obec Radošina „Vodozádržné opatrenia v obci Radošina“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda – ZRUŠENÁ ZÁKAZKA
52. 11.05.2020 Do 22.05.2020 do 11:00 hod Obec Radošina „Vodozádržné opatrenia v obci Radošina“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
53. 3.12.2020 Do 18.12.2020 do 16:00 hod AMAZON s.r.o. „Stavebné práce – využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
54. 7.12.2020 Do 22.12.2020 do 11:00 hod Obec Radošina „Vodozádržné opatrenia v obci Radošina“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
55. 3.03.2021 Do 26.03.2021 do 11:00 hod Mesto Sládkovičovo „Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
56. 22.03.2021 Do 08.04.2021 do 15:00 hod Mesto Dobšiná „Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia“ Stiahnúť Tovary Partnerská dohoda
57. 24.03.2021 Do 19.04.2021 do 15:00 hod Mesto Nové Zámky „Realizácia vodozádržných opatrení v meste Nové Zámky (Stavba)“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
58. 28.04.2021 Do 14.05.2021 do 14:00 hod Ing. Karkó Ján – ATTRACT „Obec Búč – Agroturistický penzión – Karkó, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
  P.č.    Dátum zverejnenia    Dátum predkladania ponúk    Názov prijímateľa    Názov zákazky    Prílohy    Typ zákazky    Poznámky    Záznam z PT 
59. 20.05.2021 Do 04.06.2021 do 10:00 hod Obec Kamenný Most „Stavebné práce – Obec Kamenný Most – Materská škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
60. 21.06.2021 Do 15.07.2021 do 14:00 hod THERMALPARK DS, a.s. „stavebné práce – THERMALPARK DS – Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla“ Stiahnúť Stavebné práce Partnerská dohoda
61. 10.08.2021 Do 17.08.2021 Mesto Topoľčany „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, MŠ Gogoľova v Topoľčanoch“ Stiahnúť Služby Partnerská dohoda
62. 19.08.2021 Do 13.09.2021 do 14:00 hod Imrich Goliáš – LIANA – GOLF „Inteligentná inovácia procesu výroby v LIANE – stroje“ Stiahnúť Tovar Partnerská dohoda
63. 20.08.2021 Do 07.09.2021 do 14:00 hod Imrich Goliáš – LIANA – GOLF „Inteligentná inovácia procesu výroby v LIANE – IT“ Stiahnúť Tovar Partnerská dohoda