Top

Verejné obstarávanie

  • Zabezpečujeme komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní.
  • Zabezpečujeme realizáciu komplexného procesu verejného obstarávania.
  • Ponúkame vám poradenstvo pri komunikácii s orgánmi kontroly a auditu (ÚVO, NKÚ, Audit EK, Audit finančnej správy).
  • Vzdelávame v oblasti verejného obstarávania.
  • Pripravujeme ponuky do verejných súťaží.
  • Kontrolujeme a overujeme procesy verejného obstarávania a ich súlad s právnymi predpismi SR a EÚ.
Našou cieľovou skupinou je verejná správa, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie.

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte záujem sa dozvedieť viac, či využiť naše odborné služby a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás