Top

Výzvy

Aktuálne výzvy z Programu Slovensko

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR
Dátum vyhlásenia: 20.2.2024

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Dátum vyhlásenia: 15.02.2024

Triedený zber komunálnych odpadov

PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR
Dátum vyhlásenia: 29.01.2024