Top

Blog

„Pri webinári musíte obecenstvo neustále držať v strehu.“ Ing. Zsolt Pastorek:

Ak si myslíte, že nové webináre sú výzvou iba pre ich účastníkov, a z organizačnej stránky aj pre našu spoločnosť, vyvedieme vás z omylu. Na prvé dojmy s nimi súvisiace sme sa opýtali i skúseného lektora. Ing. Zsolt Pastorek bez okolkov priznal nielen časť prednášky, na ktorú si vo fáze príprav zvykal najťažšie, ale tiež dôvody, prečo s daným typom online vzdelávania rozhodne nekončí.

Ako dlho už pôsobíte ako lektor?

Začínal som ako vysokoškolský učiteľ pred pätnástimi rokmi na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Vtedy som učil hlavne technickú kybernetiku, časom aj systémové inžinierstvo. Po ukončení doktorandského štúdia som prešiel do oblasti kariérneho vzdelávania pre vojakov. Dodnes chodievam prednášať na svoju alma mater, avšak dnes je to už hlavne v oblasti humanitárneho práva – čím sa zaoberám aj na plný pracovný úväzok. Ako externý lektor v pravom slova zmysle som začal pôsobiť na Bankovom inštitúte, Vysoká škola Praha, a.s. od roku 2007. Pôsobil som najmä na detašovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši, neskôr v Banskej Bystrici, a to až do roku 2015. Spočiatku išlo najmä o prednášky ako Základy výpočtovej techniky a Právna informatika. Neskôr však pribudol môj hlavný predmet Audit informačných systémov. Audit informačných systémov som učil až do konca môjho pôsobenia v tejto inštitúcii, do roku 2015.

 

Na aký typ prednášok sa zameriavate? Aké témy sú Vám najbližšie?

Zatiaľ dominujú tzv. klasické prednášky, priamo na učebni alebo v auditóriu. Prezentácia je neoddeliteľnou súčasťou mojich prednášok. Nezáleží na tom, či je to v elektronickej forme, ako prezentácia jednotlivých snímok, alebo ide o sériu praktických ukážok. Som toho názoru, že štruktúra prezentácie pomáha poslucháčom aj účastníkom kurzu udržať logickú líniu nových poznatkov, prednášajúcemu lektorovi zas ten správny smer a nevybočovať z neho. Čo sa týka obľúbených tém, nie je to konštantné. Dokážem pokryť široké portfólio, od základov výpočtovej techniky, cez audit informačných systémov a projektový manažment, až po humanitárne právo. Je to vďaka nezvyčajnej kombinácii môjho profesijného života. Vždy sa dá nájsť jeden spoločný bod, ktorý ich charakterizuje. Na kariérnych kurzoch to bola tvorba úplne nového systému kariérneho vzdelávania vojakov a jeho vecné naplnenie. Na Bankovom inštitúte som predmet Audit informačných systémov I a II rozbiehal na zelenej lúke, bez podkladov a študijného plánu. V prípade pôsobenia v spoločnosti CEP sú výzvou úplne nové technológie, na Slovensku nie bežne etablované, a rovnako nový spôsob interakcie s účastníkmi webinárov.

 

Prečo ste prijali ponuku prednášať ako lektor na novom webinári spoločnosti CEP, s.r.o.?

Ako som už naznačil, šlo o výzvu. A teraz už viem, že to bol správny krok. Prišiel som do styku s profesionálnym tímom, ktorý bol prítomný po celý čas tvorby prednášok. To je neštandardné. Väčšinou lektori pripravujú prednášky osamote a až výsledný produkt býva konzultovaný s objednávateľom, respektíve rovno konfrontovaný s účastníkmi kurzu. V tomto prípade po celý čas prebiehala vzájomná interakcia, a to nielen ohľadom obsahovej časti, ale aj spôsobu jej prezentácie. Samotná téma prednášky o zásadách počítačovej bezpečnosti je zároveň veľmi aktuálna a má čo ponúknuť širokému spektru záujemcom.

 

Ako dlho trvalo, kým ste si osvojili tento formát? Čo Vám spôsobovalo najväčší problém?

Príprava webinára trvala približne dva mesiace a ďalší mesiac proces zvykania si na novú technológiu. Najväčší problém bolo udržanie tempa prednášky, zachovať určitú dynamiku. Nestačí iba samotná statická prezentácia. Pri webinári musíte obecenstvo neustále držať v strehu. K tomu pomáhajú interaktívne nástroje – priamo kreslíte diagramy, robíte spoločne testy, vykonávate on-line praktické cvičenia aj s účastníkmi.

 

Naopak, čo na novom webinári oceňujete najviac?

Cieľom webinára – ako formy výučby je, aby boli študentom poskytnuté rovnaké podmienky počas prednášky, ako keby boli priamo na učebni s lektorom. Táto podmienka splnená bezpochyby, navyše poslucháčovi prináša  výhody domáceho prostredia a šetrenia finančných i časových nákladov. Pre mňa ako lektora webinár otvára nové možnosti v oblasti tvorby prednášok. Okrem prezentácie, môžem naplno využiť potenciál internetu a interaktívnych edukačných nástrojov. To mi poskytuje rôznorodé a efektívne nástroje na koncipovanie učiva a jeho podanie čo najzáživnejšou formou.

 

Ak by ste porovnali klasickú prednášku s online vzdelávaním, v čom vidíte najväčšie prínosy a naopak nedostatky medzi nimi (ak nejaké sú 🙂 )

Webinár umožňuje výbornú interakciu študenta s lektorom. Študent ho vidí, môže okamžite reagovať. Avšak lektor nemá presnú spätnú väzbu o tom, ako študenti reagujú na to, čo hovorí. Nevidí každého študenta, a teda chýba osobný kontakt. O to väčší dôraz potom musíte klásť na prepracovanosť jednotlivých kapitol a do prednášky vkladať už spomínané interaktívne prvky typu priebežné testy či spoločné praktické cvičenia.

 

Máte naplánovaný už aj ďalší webinár, kde budete pôsobiť ako lektor?

Ide o komplexnú problematiku, kde vystupuje viacero faktorov – napríklad záujem účastníkov o tento typ vzdelávania, moja vyťaženosť a pravdaže edukačné portfólio spoločnosti CEP, čiže kedy, a aké prednášky plánuje umiestniť na trh. V každom prípade, naša spolupráca je nastavená na dlhšiu dobu, takže v budúcnosti sa pred webkamerou ešte určite objavím.

 

Plánujete sa ho niekedy zúčastniť aj z druhej strany, teda ako účastník?

 

Áno, určite. Považujem to za nutnú časť môjho profesionálneho rastu v tejto oblasti.

Odber noviniek

Prihláste sa na pravidelný odber informácií o našich aktivitách