Top

Blog

Elektronické verejné obstarávanie Ing. Ľuboš Motúz:

Ahoj. Toto je jeden z mojich nových blogov na tému verejné obstarávanie.

Čo by som chcel povedať?

Nuž je to jednoduché. Od 18.10.2018 začne platiť nová legislatíva ohľadom verejného obstarávania. Je to veľký míľnik v našej spoločnosti. Niečo ako spustenie slovensko.sk a zavedenie občianskych preukazov s čipom. Znamená to, že od dnes už žiadne papiere na stole! Menej byrokracie, šetrime naše lesy, tlačme čo najmenej. Ale teraz seriózne.
Doposiaľ bolo umožnené realizovať verejné obstarávanie u podlimitných a nadlimitných zákaziek, či už zadávateľ alebo dodávateľ aj pomocou papierovej podoby.
Iba pár firiem používalo elektronickú komunikáciu. Jednou z lastovičiek bola elektronická aukcia. Takže, ak máš skúsenosti s e-aukciami, EKS si ako ryba v rybníku.
Ak si však doposiaľ všetko tlačil, notársky overoval, tak sa priprav na zmenu vo svojom živote.
Od soboty bude tvoj kamarát Enter.

Z pohľadu obstarávateľa.

Zákazka bude zverejnená ako doposiaľ vo Vestníku na UVO. Toto sa nemení. Avšak celý proces sa zelektronizuje. Všetko sa bude zasielať pomocou jedného z cca 25 certifikovaných systémov. Konkrétny systém si zvolí verejný obstarávateľ sám, na začiatku prípravy celého obstarávania. Niektoré systémy sú free ako EVO, EKS a ostatné sú pre obstarávateľa za úhradu. Chápem to ako black box, ako nejaký medzistupeň medzi obstarávateľom a záujemcom. Komunikácia totiž neprebehne napriamo, napríklad emailom, kde jedna strana niečo napíše a druhá obratom prečíta. Všetko sa bude archivovať a bude to dohladateľné. Všetko bude uložené na jednom mieste, tým myslím súťažné podklady, ale aj žiadosti o vysvetlenia, odpovede k nim, spresnenia, redakčné opravy, všetky informačné povinnosti, zápisnice, ponuky, správy, čiže všetko a to doslova. A prínos? Žiadna cesta na poštu, žiadne doručenky, podacie hárky, poštovné, tlač, sledovanie kedy, komu čo poslať.

Z pohľadu záujemcu.

Ak ťa zaujíma nejaká zákazka, ktorú nájdeš vo Vestníku, tak už nebudeš písať obstarávateľovi listy či emaily, aby ťa zaregistroval, zaslal podklady, vysvetlenie. Sám sa dobrovoľne prihlásiš sa do jeho systému. Všetko akože celú svoju ponuku, natipuješ do počítača. Tu nájdeš všetky dáta, informácie o zákazke, opis, formuláre, SP, ZoD, prílohy, spresnenia, info o otváraní ponúk, zápisnice, prácu komisie, oznámenia o prijatí ponuky, uff všetko.

Prínos?

Som rád že sa pýtaš. Ušetríme lesy, zachránime bobra. Ale vážne. Nebude možné do systému vstúpiť a meniť ponuky! Nebude možné vidieť ostatné ponuky pred verejným otvorením ponúk. Nebude možná žiadna zámena ani nečestná manipulácia s cenovými ponukami. Dobré či skôr spravodlivé, nie? No cheating.

Pre referentky je určite prínosom menej práce s poštou, agendou, evidenciou, archiváciou.

Pre obstarávateľa je prínosom jednoduchší proces, žiadna obava zo zabudnutia termínov, ale aj menšie náklady na poštu, na kopírovanie celej dokumentácie pre prípadné kontroly u poskytovala NFP.

Pre záujemcu je kladným prínosom odstránenie korupcie a podvodov pri otváraní ponúk.

Príklad na jeden z takýchto systémov, ktoré budeme používať my nájdete tu:

https://emem.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf

A o tom je život v 21.storočí.

Odber noviniek

Prihláste sa na pravidelný odber informácií o našich aktivitách