Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Zoznam aktuálnych online kurzov

Vybrať podľa kategórie:

Archív kurzov

Odber informácií o online kurzoch

Potvrdzujem, že som si prečítal(a) všeobecné obchodné podmienky, som informovaný(á) o zásadách ochrany osobných údajov prevádzkovateľa a prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov. Prihlásujem sa na pravidelný odber informácií o našich aktivitách

Čo je webinár

Webinár (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu poslucháči zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávanie s využitím siete internet – je to spravidla živá a interaktívne prezentácie v reálnom čase, v rámci ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu, klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdieľať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Pre webinár je typická dĺžka zhruba 60-120 minút.

Na rozdiel od klasického e-learningu je pre webinár dôležitý živý lektor či prednášajúci. Tým kombinuje klasickú formu seminárov či školení s elektrickým off-line spôsobom, ktorý predstavuje e-learning – napriek svojej interaktivitu nevyžaduje fyzickú prítomnosť poslucháčov v mieste konania.

Využitie v praxi

Webináre predstavujú nový spôsob vzdelávanie s využitím služieb internetu a webových stránok. Webináre sa dá spravidla zúčastniť jednoduchým zadaním URL adresy do webového prehliadača. Webinářům podobné je on-line školenia, proti ktorému je webinár kratšia. Podmienkou účasti na webinári je počítač či iné zariadenie pripojené na internet vybavené reproduktorom a mikrofónom. Vzhľadom k náročnosti na prenos videa a zvuku je potrebné kvalitné pripojenie k internetu. Nie je teda potrebné žiadne zvláštne hardvérové či softvérové vybavenie. Je nutné poznať konkrétny dátum a čas, kedy sa webinár usporadúva. Pre niektoré webinára (ktoré sa usporadúvajú pre uzavretú skupinu ľudí) je potrebné poznať prihlasovacie meno a heslo.