Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Čo robiť, keď na dvere “ zaklope“ Vládny audit?

Dátum:
Metóda: G(k)aučovka
Téma: Financie a dane, Právo, Účtovníctvo
Lektor: Mgr. Peter Hargaš

Popis kurzu

Viete o tom, že keď čerpáte finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu EÚ alebo dotácie zo štátneho rozpočtu SR, môže Vám prísť na kontrolu aj Vládny audit?

Vládny audit môže kontrolovať aj súkromné právnické osoby.

Môžeme ho ignorovať ?

Program webinára

08:00
Prezentácia
08:30
Úvodný test
08:40
1. časť online kurzu
09:15
Prestávka
09:30
Priebežný test
09:40
2. časť online kurzu
10,30
Záverečný test a diskusia

Obsah webinára

  • Kompetencie Vládneho auditu pri kontrole – môže kontrolovať každého, kto čerpá eurofondy alebo dotácie?
  • Ako postupovať pri kontrole z Vládneho auditu?
  • Aké sankcie môžete dostať od Vládneho auditu?
  • Ako sa brániť voči zisteniam Vládneho auditu?

 

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

On line interaktívny webinár.

Čo je webinár?

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti vzdelávania sa dnes zameriavame najmä na inovatívne formy vzdelávania a tvorbu vzdelávacích programov s merateľným výsledkom.

Nami používaná metóda – aktívne webináre – efektívne využíva počítačové a internetové technológie za pomoci multimediálnych prezentácií, videí, animácií, zvuku a textu.

Nezáleží na tom, či ste veľká spoločnosť alebo malý podnikateľ, veľké mesto alebo malá obec, či školíte vlastných zamestnancov, klientov alebo partnerov.

Nami ponúkaný spôsob vzdelávania Vám umožní vzdelávať sa modernejšie, dosahovať lepšie výsledky a mať úplnú kontrolu nad celým procesom nielen vášho vzdelávania, ale aj nad rozvojom vašich zamestnancov či obchodných partnerov.

Cieľová skupina:

  • prijímatelia nenávratných finančných prostriedkov, t.j. obce, mestá, právnické osoby, živnostníci
  • prijímatelia dotácií zo ŠR, t.j. obce, mestá, právnické osoby
Mgr. Peter Hargaš

Advokát zaoberajúci sa obchodným právom a správnym právom. Zastupuje klientov pri mimosúdnych rokovaniach s poskytovateľmi NFP a dotácií, pri prerokovaní protokolov ÚVO,  pri správnych konaniach vedených poskytovateľmi NFP a dotácií. Rovnako zastupuje klientov pri súdnych konaniach s poskytovateľmi NFP alebo ÚVO.