Top

Blog

„Nudné slide show prezentácie, kde učiteľ rozpráva a publikum spí, sú už minulosťou.“

Ing. Ľuboš Motúz: „Nudné slide show prezentácie, kde učiteľ rozpráva a publikum spí, sú už minulosťou.

O tom, že spoločnosť Consulting & Education Partners zaradila do svojej ponuky vzdelávania i celkom nový typ webinára, sme vás na našej stránke už informovali. Pokiaľ ale patríte k ľuďom, ktorých podobné novinky zaujímajú aj v hlbších súvislostiach, prečítajte si nasledujúci rozhovor. Ing. Ľuboš Motúz, odborník na problematiku vzdelávania s využitím IT, prezradil odpovede na otázky, ktoré s realizáciou projektu bezprostredne súvisia.

Webinár, aký má vo svojej ponuke spoločnosť Consulting & Education Partners, je na Slovensku novinkou. Koľko času uplynulo od prvotného nápadu až po jeho spustenie?

Asi rok. Medzi najväčšie výzvy patrilo nájsť vhodný nástroj, ktorý by spĺňal naše požiadavky. Vedeli sme čo chceme, no nebolo ľahké to nájsť.

Skúste nám ho predstaviť po odbornejšej stránke.

Nejde nám však iba o prenos obrazu a zvuku. Našou prioritou ostáva vzdelávanie a práca s publikom. To je úlohou ďalšieho modulu nášho vzdelávacieho nástroja. Tento modul je pluginom a nadstavbou nad aplikáciou Microsoft PowerPoint. Dovoľuje nám online zadávanie a vyhodnocovanie publika, v porovnaní s bežne dostupnými nástrojmi na trhu ponúka tiež možnosť klásť účastníkom kurzu testovacie otázky a v rámci testovania aj súťažiť. Znamená to, že osoba, respektíve tím, ktorý správne zodpovie ako prvý, získa plusové body. V tomto novobudovanom vzdelávacom systéme chceme vtiahnuť účastníka do deja. Myslíme si, že nudné slide show prezentácie, kde učiteľ rozpráva a publikum „spí“, sú už minulosťou. Video tvorba, digitalizácia, môcť sa dotknúť, položiť otázku a ihneď dostať odpoveď, presne tam smerujeme.

Nuž, ale zopár čísel: videokonferencia je prenášaná do zabezpečeného cloudu na serveroch v Španielsku. Každému účastníkovi sa vytvára individuálny VPN kanál  priamo z centrály. Podľa rýchlosti pripojenia je možné individuálne nastavovať parametre prenosu. Prenos je snímaný Full HD kamerou s 60 fps, kamera má 12x optický zoom, je možné automaticky sledovať objekty, pričom uhol záberu činí 73 st. Priestor sníma multi priestorový mikrofón, lektor má vlastnú wifi handsfree súpravu kvôli zabezpečeniu toho najkvalitnejšieho zvuku.

K didaktickým novinkám patrí 80 palcová multidotyková Full HD TV so vstavaným i7 procesorom,  rýchlosť prenosu zabezpečuje aj rýchly SSD disk. Všetko sa to v reálnom čase grabuje a účastníkom sú následne vysielané viaceré video streamy. To nás odlišuje od konkurencie. Účastník totiž nevidí iba hlavu lektora a pdf prezentáciu.

Netajíte, že všetky potrebné informácie, ako i obsluhu zariadenia, ste sa naučili svojpomocne. Kde ste čerpali potrebné poznatky a s kým ste sa radili?

Problematikou moderného vzdelávania som sa začal zaoberať skôr – už počas štúdia na vysokej škole. Moja diplomová práca v 1996 bola práve na túto tému. Neskôr som v rámci pôsobenia na Ministerstve obrany SR dostal možnosť riadiť výstavbu dvoch vzdelávacích centier na vysokých školách. Áno, stál som pri zrode simulačných centier i pri zavádzaní vojnových hier. A jednoznačne som zužitkoval aj pôsobenie v rámci Organizácie spojených národov.

Čo Vás potrápilo v tomto procese najviac?

Najviac ma potrápili subdodávatelia. Dodržiavanie stanovených termínov bola z ich strany častokrát utópia.

Budete prítomný pri každom školení tohto druhu. Prečo je Vaša prítomnosť počas webinárov nevyhnutná?

Aby som to poopravil. Prítomnosť mediátora počas kurzu je odporúčaná, nie nevyhnutná. Chceli by sme, aby každý lektor bol na istej IKT úrovni zručností. Ruku na srdce, je to však možné? Tak sme sa radšej sústredili na to, ako získať odborne zdatných lektorov. Oblasť IKT sme preto zložili z ich ramien. Mať pomocníka a venovať sa účastníkom kurzu bol náš cieľ. Ak počas kurzu príde na návštevu pán Murphy, treba mať pre neho pripravenú odpoveď. Účastníci kurzu nechcú čakať na reštart či pozerať kocky miesto plynulého videa. Vzdelávanie má byť krátke, rýchle, jasné, s využitím didaktických pomôcok. Vďaka tomu zúčastnení pochopia danú problematiku lepšie.

Už sa stalo akýmsi pravidlom, že väčšina nových vecí vzbudzuje u ľudí nedôveru. Z pohľadu technicky zdatnejších jedincov – prečo sa oplatí tomuto konceptu veriť a najmä vyskúšať ho?

Každý technicky zdatnejší človek dokáže oceniť svoj čas. A to je hlavný prínos. Nemusieť cestovať za lektorom, môcť sa vzdelávať na vlastnom zariadení a na ľubovoľnom mieste. Systém má vypracovanú komplexnú podporu, vrátane bezpečnosti pripojenia a uloženia dát. Spomínal som, že máme aj funkcionalitu e-poznámkového zošita. To znamená žiadne papiere na stole. U nás sa dajú učebné materiály vytlačiť alebo uložiť na vlastný server. V školskom prostredí daný systém kľudne nahradí vedeckú knižnicu. Účastníci kurzu si tam môžu vypožičať skriptá a robiť si poznámky. Systém je v takomto prípade zabezpečený aj proti úniku dát. Pri správnom nastavení sa Vami vytvorené poznámky nedajú stiahnuť, tlačiť a ani kopírovať.

Čo Vás na webinári pozitívne prekvapilo?

Prekvapila ma okamžitá pozitívna spätná väzba, ktorú sme získali z dotazníkov spokojnosti. Všetkým sa páčilo, že sme im kládli otázky, testovali ich, že mohli súťažiť a ukázať svoje zručnosti. Účastníci kurzu rovnako kladne hodnotili fakt, že nemuseli nikam cestovať, vzdelávanie bolo krátke a na rozdiel od bežne používaného e-learningu prebiehalo v reálnom čase.

Hoci ide o premyslený systém, vidíte Vy, z pohľadu odborníka, priestor na jeho zdokonalenie?

Samozrejme. Napríklad možnosti zapojenia augmentovanej virtuálnej reality alebo možnosti ešte lepšieho zdieľania dát. Čo sa výskumu i vývoja týka, našlo by sa toho ešte určite viac …

Odber noviniek

Prihláste sa na pravidelný odber informácií o našich aktivitách