Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Zákazka s nízkou hodnotou – zákazka „ bez jednoznačných pravidiel“ vo verejnom obstarávaní

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Odborné vzdelávanie, Verejná a štátna správa
Lektor: Ing. Zuzana Lenická

Popis kurzu


Novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.06.2017 a novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017 sa menia finančné limity pre postupy

vo verejnom obstarávaní. Zákaziek s nízkou hodnotou bude pribúdať.

Naozaj je jednoduché zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou bez  hrozby finančnej sankcie v budúcnosti ?

Princípy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní  platia aj pre zákazky s nízkou hodnotou.

Program webinára

8,30 - 9,00
Prezentácia
9,00 - 9,30
Prednáška
9,30 - 9,45
Prestávka
9,45 - 10,15
Prednáška
10,15 - 10,45
Test a diskusia

Obsah webinára

  1. Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou od 01.06.2017 a 01. 11.2017
  2. Rozdiel medzi zákazkou s nízkou hodnotou financovanou z eurofondov alebo zo Štátneho rozpočtu SR alebo z vlastných zdrojov
  3. Podmienky účasti áno alebo nie ?
  4. Primeraná lehota na predkladanie ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou
  5. Vysvetľovanie pri zákazkách s nízkou hodnotou
  6. Vylúčenie uchádzača pri zákazkách s nízkou hodnotou
  7. Základné dokumenty SORO a CKO pre zákazky s nízkou hodnotou
  8. Kontrola zákaziek s nízkou hodnotou zo strany ÚVO

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Cieľová skupina:

určené pre všetkých, ktorí financujú tovary, služby alebo stavebné práce z nenávratných finančných prostriedkov, dotácií alebo verejných zdrojov.

Ing. Zuzana Lenická Lektor

Dlhoročná prax v procese verejného obstarávania. Zastupuje klientov pri rokovaniach s riadiacimi orgánmi ohľadom zistení pri realizácii verejných obstarávaní. Zastupuje klientov pri rokovaniach s  Úradom pre verejné obstarávanie v prípade vydaných Protokolov z kontroly.