Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

TOGAF 9 (L1 + L2) (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

Tento intenzívny kurz spája úroveň Foundation + Certified. Je určený všetkým, ktorí chcú čo najrýchlejšie rozumieť technológii, štruktúre, ovládať princípy enterprise architektúry a pracovať s konceptmi TOGAF.

Komu je určený

Nie len záujemcom o certifikáciu v úrovni TOGAF Level 1 a Level 2

Absolventi tohto kurzu si nie len osvoja základné procesy a terminológiu (v úrovni Foundation), ale hneď potom si precvičia techniky na príkladoch návrhu a implementácia Enterprise Architektúry (EA).

Kurz je tak vhodný najmä pre pozície v oblasti
  • Business: Analysts | Business Strategists
  • Management:  CIO | CTO |Corporate Planners
  • Managers: Project | Programme | Portfolio | Quality | Business Process
  • Architects: Enterprise | Technology | Data | Business | Infrastructure | Solution

Ciele kurzu

  • Porozumiete technológii, princípom a procesom
  • Ukážeme vám prínosy enterprise architektúry
  • Osvojíte si potenciál využitia the TOGAF framework v poslednej aktuálnej verzii
  • V úrovni Level 2 sa zameriame na riešenie konkrétnych príkladov, ktoré vychádzajú z bežnej praxe

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.