Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Register partnerov verejného sektora

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Uncategorized @sk
Lektor: JUDr. Pavel Nechala

Viete kedy sa stávate partnerom verejného sektora a aké sú Vaše povinnosti?

Program webinára

09:00
registrácia
9:15
prvá časť kurzu - teória
9:45
prestávka
10:00
druhá časť kurzu - prax
10:45
prestávka
11:00
diskusia

Obsah webinára

 • Ste prijímateľom finančných prostriedkov z fondov Európskej únie zo Štátneho rozpočtu SR, z rozpočtu obce/mesta/VÚC?
 • Prijímate plnenie v podobe majetkových práv štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo zdravotnej poisťovne?
 • Kedy Vám vzniká povinnosť registrácie?
 • Praktické príklady ako sa správne identifikovať za partnera verejného sektora
 • Kedy sa musíte zaregistrovať za partnera verejného sektora, ak:
  – ste žiadateľom o fondy Európskej únie, dotácie zo ŠR, priamych platieb z PPA, z Envirofondu alebo ak ste ich prijímateľom?
  – ste v pozícii dodávateľa/subdodávateľa (aj zo zahraničia) tovarov, služieb alebo stavebných prác?POZOR!  od 1.2.2017 neplatí percentuálne obmedzenie na subdodávky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 • Registrácia výlučne cez Oprávnenú osobu kto ňou môže byť a aké sú jej povinnosti voči RPVS a voči partnerovi verejného sektora
 • Sankcie – administratívne, obchodné a trestné – kto bude sankcionovaný a za čo.
Nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. proti schránkový zákon zavádza odo dňa 1.2.2017 nový register partnerov verejného sektora (RPVS) vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto realizácie kurzu: on line webinár

WEBINÁR JE URČENÝ:
všetkým PO alebo FO, ktoré nie sú subjektom verejnej správy.

JUDr. Pavel Nechala Právo a etika

Advokát a managing partner advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. Od roku 2001 spolupracuje so slovenskou pobočkou Transparency International.  V súčasnosti sa venuje problematike podnikateľskej etiky, budovania prevenčných mechanizmov a whistleblowingu.