Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Proces zosúladenia a dokumentácia podľa Nariadenia GDPR -návod na postup zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany osobných údajov

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: GDPR
Lektor: JUDr. Lucia Bezáková

Popis kurzu

Popis kurzu

PRAKTICKY S ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Implementujete správne legislatívne požiadavky z Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 do Vašich procesov?
Máte zakúpené vzorové dokumenty, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky, ale stačí ak do nich vyplníte len vlastné údaje?
Externá alebo interná zodpovedná osoba? Zodpovednosť zodpovednej osoby.
Zúčastnili ste sa viacerých školení, seminárov, konferencií a napriek tomu stále máte v tom zmätok a neviete, čo máte robiť?

NA ZÁKLADE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR SME PRIPRAVILI ONLINE WEBINÁRE ZAMERANÉ NA KONKRÉTNU OBLASŤ.

Obsah webinára

Proces zosúladenia z pohľadu zamestnávateľa – prehľad, čomu všetkému je potrebné venovať pozornosť
Dokumentácia vo vzťahu k zamestnancom
Dokumentácia vo vzťahu k bezpečnosti
Záznamy o spracovateľských činnostiach
Dokumentácia k informačnej povinnosti podľa čl. 13 a 14 GDPR
Dokumentácia  k zodpovednej osobe
Diskusia a praktické príklady v rámci webináru
Test na začiatku a na konci webinára

09,00 hod. – 09,15 hod. – Prezentácia
09,15 hod. – 09,45 hod. –  Prednáška + úvodný test
09,45 hod. – 10,00 hod. –  Prestávka
10,00 hod. –  10,30 hod. –  Prednáška
10,30 hod. –  10,45 hod. –  Prestávka
10,45 hod. –  11,30 hod. –  Prednáška + záverečný test
11,30 hod.                         –  Ukončenie

Webinár pozostáva z praktického riešenia danej problematiky, diskusie, úvodného a záverečného testu

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa videonávodu, ktorý obdržíte po úspešnej platbe, si nainštalujte – deň vopred tj 16.5.2018 o 12:30 hod Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti čas Vám spresníme

Potrebné technické vybavenie:
Notebook, PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

JUDr. Lucia Bezáková Lektor

Advokátka