Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Prince2 Practitioner – verzia 2017 (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

Zdokonaľujte sa a prevezmite kontrolu nad projektmi v celom životnom cykle. Ako Senior Project Manager dokážete predchádzať ťažkostiam i riešiť aktuálne problémy. Riadiť projektové tímy, upravovať metodiku na mieru potrebám organizácie ale aj projektov.

Prínosy pre organizáciu

„Počet projektových manažérov certifikovaných na úrovni „Practitioner“ medziročne rastie o 67%. Medzi absolventov patria aj riaditelia projektových kancelárii, konzultanti, programoví manažéri, riaditelia divízii, ale výnimkou nie sú ani generálni riaditelia.“

Naučíme Vás dokonale ovládať techniky, riešiť zložité i krízové situácie, ktoré sú typické pre riadenie projektov. Témami v kurze sú:

  • Čo a ako riadiť s pomocou PRINCE2
  • Ako Vám môže metodika pomôcť, v čom je unikátna
  • Čo má byť v projektovom pláne a ako ho dôkladne pripraviť
  • Čo musí spĺňať harmonogram projektov, rozdelenie na etapy
  • Rola zainteresovaných projektov, reporting, riadenie kvality, riadenie rizík

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.