Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

GDPR PRAKTICKY A ONLINE – ČASŤ PERSONALISTIKA A MZDOVÁ AGENDA

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: GDPR
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

(pripravený v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR)

 • Máte zamestnancov, máte dohodárov alebo si najímate agentúrnych pracovníkov?
 • Životopisy, dochádzka, monitorovanie, profilovanie, súhlas zamestnanca, prenos do tretích krajín, atď. – ako a kedy budete v súlade s Nariadením GDPR?
 • Najčastejšie nedostatky spracúvania osobných údajov v personalistike a mzdovej agende?
 • Zúčastnili ste sa viacerých školení, seminárov, konferencií a napriek tomu stále neviete ako na to?
 • Máte zakúpené vzorové dokumenty, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky, ale stačí ak do nich vyplníte len vlastné údaje?

Program webinára

09,00 hod. - 09,15 hod.
Prezentácia
09,15 hod. - 09,45 hod.
Prednáška + úvodný test
09,45 hod. - 10,00 hod.
Prestávka
10,00 hod. - 10,30 hod.
Prednáška
10,30 hod. - 10,45 hod.
Prestávka
10,45 hod. - 11,30 hod.
Prednáška + záverečný test
11,30 hod.
Ukončenie

Obsah webinára

 • Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje zamestnancov
 • Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie, uchovávanie životopisov
 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a kedy bez súhlasu
 • Súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Evidovanie dochádzky
 • Fotografia zamestnanca
 • Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch
 • Spracúvanie osobných údajov dočasne pridelených zamestnancov
 • Profilovanie zamestnancov – čo to je?
 • Prenos osobných údajov o zamestnancoch do tretích krajín
 • Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce
 • Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností
 • Monitorovanie zamestnancov
 • Najčastejšie nedostatky spracúvania osobných údajov v personalistike a mzdovej agende
 • Diskusia a praktické príklady v rámci webináru
 • Test na začiatku a na konci webinára

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa videonávodu, ktorý obdržíte po úspešnej platbe, si nainštalujte – deň vopred tj 10.5.2018 o 13:00 hod Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti o 09:00.

Potrebné technické vybavenie:
Notebook, PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

JUDr. Marcela Macová, PhD. Lektor

Advokátka a spoluautorka zákona o ochrane osobných údajov. V rokoch 2005-2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Venuje sa školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie pre GDPR.

Video vizitka lektora