Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Nariadenie GDPR a zamestnanec – webinar

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: GDPR
Lektor: JUDr. Rebeka Šťastná

Popis kurzu

( čo musí obsahovať pracovná zmluva, práca so sociálnymi sieťami, využívanie súkromnej IKT na pracovné účely, využívanie pracovných IT prostriedkov na súkromné účely, práca s USB kľúčmi, prístup k listinným dokumentom, práca s webovými adresami, archivácia, právo na zabudnutie, spôsobenie bezpečnostného incidentu)

Obsah webinára

Spracúvanie osobných údajov zamestnávateľom
Bezpečnosť- Analýza rizík a posúdenie vplyvu
Poučovacia povinnosť
Ľudský faktor ako hrozba
Praktické prípady od nástupu do zamestnania až po skončenie pracovného pomeru
Diskusia a praktické príklady v rámci webináru
Test na začiatku a na konci webinára

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa videonávodu, ktorý obdržíte po úspešnej platbe, si nainštalujte – 17.5.2018 o 13:00 hod Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti o 09:00.

Potrebné technické vybavenie:
Notebook, PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

JUDr. Rebeka Šťastná Lektor

Advokátka