Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Nariadenie GDPR a lekárne – webinar

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: GDPR
Lektor: JUDr. Rebeka Šťastná

Popis kurzu

Obsah webinára

Zákonnosť spracúvania- vzťah čl. 6 a čl. 9 Nariadenia

Zodpovedná osoba

Bezpečnosť- kroky k súladu s Nariadením

Analýza rizík a posúdenie vplyvu

Poučovacia povinnosť

Vernostný program lekární s poukazom na právny základ oprávneného záujmu

Cezhraničné spracúvanie a prenosy

Potrebná dokumentácia

Najčastejšie nedostatky spracúvania a ochrany osobných údajov

Diskusia a praktické príklady v rámci webináru

Test na začiatku a na konci webinára

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa videonávodu, ktorý obdržíte po úspešnej platbe, si nainštalujte – deň vopred tj 7.9.2021 o 13:00 hod Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti o 09:00.

Potrebné technické vybavenie:
Notebook, PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

JUDr. Rebeka Šťastná Lektor

Advokátka