Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Konflikt záujmov = 100 % finančná korekcia

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Právo, Účtovníctvo, Verejná a štátna správa
Lektor: Mgr. Bohumír Adámek

Popis online kurzu

V procese verejného obstarávania zákaziek financovaných z eurofondov často dochádza ku konfliktu záujmov.
Často aj z nevedomosti verejných obstarávateľov.
Pri konflikte záujmov nezáleží o aký typ postupu ide. Skúma sa pri všetkých typoch zákaziek a nezáleží na ich financovaní.
V Programovom období 2014-2020 začali Poskytovatelia NFP prísnejšie posudzovať konflikt záujmov.
Čo je konfliktom záujmov, ako sa vyhnúť konfliktu záujmov a ako sa účinne brániť voči zisteniu konfliktu záujmov zo strany RO a auditu?

Program online kurzu

08:45
Registrácia
09:00
Prednáška
09:45
Prestávka
10:00
Prednáška
10:45
Prestávka
11:00
Testík a diskusia

Obsah online kurzu

√ Definícia konfliktu záujmov
√ Konflikt záujmov pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
√ Konflikt záujmov pri verejnom obstarávaní v zmysle metodických pokynov CKO a EŠIF
√ Konflikt záujmov pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
√ „Premlčacia lehota“ na identifikovanie konfliktu záujmov

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Potrebné technické vybavenie:
PC, notebook alebo tablet a internetové pripojenie.
Nepotrebujete poznámkový blok a pero.
Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov, ktoré dostanete pred školením.
Hotline technická podpora pre pripojenie sa a na prácu s elektronickými učebnými materiálmi Vám bude poskytnutá pred školením a počas školenia.

Cieľová skupina:
Prijímatelia nenávratného finančného príspevku, tj. obce, mestá, právnické osoby, SZČO

Miesto konania:
Nemusíte nikam chodiť.
Stačí sa pripojiť cez internet a byť online – nielen cez chat.
Všetko sa dozviete vo virtuálnej školiacej miestnosti.

Mgr. Bohumír Adámek Lektor

Metodik pre proces verejného obstarávania, koordinátor procesu implementácie projektov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov.