Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Energetická certifikácia budov (povinnosť, ktorej sa nevyhnete)

Dátum:
Metóda: G(k)aučovka
Téma: Odborné vzdelávanie
Lektor: Ing. Ladislav Matejka

Popis online kurzu

Každý vlastník budov má povinnosť mať pri kolaudácií, predaji alebo prenájme budovy vypracovaný ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT na danú budovu.

Každý žiadateľ o dotácie alebo nenávratný finančný príspevok (NFP) na výstavbu alebo rekonštrukciu budovy musí v rámci žiadosti predkladať aj ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY, resp. ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT.

Program online kurzu

08:30
Registrácia účastníkov
09:00
Školenie
09:45
Prestávka
10:00
Školenie
11:00
Diskusia

Obsah online kurzu

Čo je certifikácia budov, čo je audit a čo je posudok, kedy a v akom rozsahu ich musíte mať urobené.
Povinnosti vlastníkov budov vo vzťahu k energetickým auditom a certifikácii budov pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok alebo dotácie.
Najčastejšie nedostatky
Pokuty a správne delikty
Štátny informačný systém registrácie
Praktické príklady

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:

Nemusíte nikam chodiť.
Stačí sa pripojiť cez internet a byť online – nielen cez chat.
Všetko sa dozviete vo virtuálnej školiacej miestnosti.

Potrebné technické vybavenie:

PC, notebook alebo tablet a internetové pripojenie.
Nepotrebujete poznámkový blok a pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov, ktoré dostanete pred školením.
Hotline technická podpora pre pripojenie sa a na prácu s elektronickými učebnými materiálmi Vám bude poskytnutá pred školením a počas školenia.

Online kurzu je určený:

zástupcom samospráv – starosta, primátorprednosta,  zamestnanci stavebných odborov samospráv, zamestnanci investičných oddelení, zamestnanci správy budov, manažéri zodpovední za energetiku a ekonomiku v organizáciách a obchodných spoločnostiach.

Ing. Ladislav Matejka Lektor

Dlhoročný lektor v oblasti energetickej certifikácie budov.  V oblasti energetických certifikácií a energetických auditov pôsobí od roku 2008.  Riaditeľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na energetickú certifikáciu budov a energetické audity.