Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Dátum:
Metóda: Vytrvalec
Téma: Uncategorized @sk
Lektor: Mgr. Michal Belohorec

Popis kurzu

Zákon o eGovernmente 305/2013 :
• Povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky pre všetky orgány verejnej moci (OVM)
• Všetky úkony OVM budú musieť byť vykonateľné elektronicky (prijatie podania, spracovanie, odpoveď na podanie, platba, archivácia)
• Vlastná el. schránka pre všetkých FO, PO
• Právne záväzná komunikácia prostredníctvom el. schránok
• Povinná registrácie el. služieb a formulárov na ÚPVS
• Elektronická úradná tabuľa
• Verejný priestor inštitúcie
• Povinné publikovanie informácií o OVM
• Povinné nahlasovanie údajov o inštitúcií

Program webinára

14-16.1.2017
9:00
registrácia
9:15-9:45
1.lekcia
10:00-10:45
2.lekcia
11:00-12:00
diskusia

• Čo prináša zákon o eGovernmente
• Zákonné povinnosti podľa zákona o Governmente a zabezpečenie ich plnenia s pohľadu škôl
• Elektronické občianske preukazy / eID. Certifikáty pre OVM
• Riešenie elektronizácie
• eGovernment v kontexte ďalších právnych predpisov
• Prepojenie a súlad s ďalšími povinnosťami (napr. vedenie registratúry a archivníctva, ochrany osobných údajov, …)
• Elektronické služby portálu www.slovensko.sk
• Elektronické schránky povinných osôb a občanov
• Elektronické služby OVM a ich zabezpečenie na ÚPVS
• Praktická ukážka Práce s ÚPVS
• Praktické využitie pri výkone kompetencii
• Praktická práca s elektronickými podaniami
• Diskusia

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto vykonania kurzu: online webinár

Mgr. Michal Belohorec IT verejná správa

Odborný konzultant, špecialista na informačné systémy a elektronické služby so zameraním najmä pre verejnú správu, poradenstvo k elektronickým schránkam a k ochrane osobných údajov.