Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Videoškolenie GDPR
Lektor: Mgr. Michal Ridzoň

„Svet“ sa dňa 25.05.2018 nezastaví ale GDPR nadobudne účinnosť .... II.

Zamestnanci nevedia, ako majú chrániť osobné údaje

Každá firma, organizácia, SZČO spracúva osobné údaje, aj keď v inom rozsahu ale väčšina firiem a organizácií si dostatočne neuvedomuje, že najväčšie riziko zneužitia alebo úniku osobných údajov pre ňu predstavuje ZAMESTNANEC.

Ako vo väčšine prípadov prebieha zosúlaďovanie firiem, organizácií a SZČO s Nariadením GDPR a Zákonom, ktoré vstúpia do platnosti od 25.5.2018 a významným spôsobom ovplyvnia spracúvanie a ochranu osobných údajov?

  • Zástupca firmy alebo organizácie sa zúčastní jedného, max. dvoch školení.
  • Väčšina účastníkov školení má v oblasti GDPR naďalej chaos.
  • Firmy sú doslova zavalené ponukami od expertov na GDPR na spracovanie projektov implementácie GDPR. Tieto implementácie vo väčšine prípadov nezahŕňajú kontinuálne vzdelávanie. Ak áno, tak je väčšinou finančne nákladné.
  • Zamestnanci, aj keď pri svojej práci dennodenne pracujú s osobnými údajmi, nemajú dostatočné vedomosti o ochrane osobných údajov.
  • Veľa firiem alebo organizácií sa spolieha na to, že kúpia nejaké vzorové dokumenty, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky a vyplnia do nich len vlastné údaje.
  • Väčšie firmy, organizácie alebo samosprávy si dajú vyškoliť tzv. zodpovednú osobu, alebo si najmú  externú  zodpovednú  osobu  a tým pokladajú celú „ochranu osobných údajov“ za „vybavenú“.
  • Rovnako stále existuje veľa firiem alebo organizácií, ktoré GDPR vôbec nerieši, lebo „nemajú na to čas“.

Formálne je vlastne všetko v poriadku, až kým nedôjde k zneužitiu alebo úniku osobných údajov.

KTO JE ZA ZNEUŽITIE, ÚNIK ALEBO STRATU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZODPOVEDNÝ?  ZAMESTNANEC.

Pritom  väčšina zamestnancov nevie čo sú osobné údaje, čo s nimi nemôžu robiť a čo majú robiť, keď urobia chybu. Nevedia, že ich spôsob práce s osobnými údajmi môže firme uškodiť. Nariadenie GDPR a Zákon? O tom nemajú ani potuchy. Maximálne dostanú k podpisu nejakú Smernicu alebo krátke a rýchle „školenie“ v tejto oblasti.

Zamestnanci nemajú čas zúčastňovať sa školení o GDPR. Rovnako tak kontinuálne vzdelávanie všetkých zamestnancov je pre zamestnávateľa príliš nákladné.

.

Kurz je k dispozícií neobmedzene krát a to okamžite po zakúpení.

Dátum 07.09.2021 je iba informačný.

Po zakúpení sa prihláste a vzhliadnite videoškolenia tu

Cena kurzu s DPH
36,00
bez DPH 30
Počet volných miest
Záväzná objednávka
Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme prístupy do online systému, k učebným materiálom, videoškoleniam a pred webinárom aj SMS pripomienku o termíne jeho konania. Pri nákupe webinára, prosím, zadajte e-mail každého účastníka. Pri nákupe videoškolenia pre firmu nepridávajte ďalšie e-mailové adresy.
Vložiť do košíka
Cena zahŕňa:
Náklady spojené s realizáciou webinára alebo videoškolenia, prípravu elektronických učebných materiálov a technickú podporu pri školení.
Máte záujem o prihlásenie viacerých uchádzačov na webinár než je aktuálny počet miest? Máte záujem o vlastný webinár? Potrebujete predfaktúru? Chcete sa na čokoľvek opýtať? Kontaktujte nás.

„Svet“ sa dňa 25.05.2018 nezastaví, ak ešte nie ste, alebo nebudete v súlade s GDPR, ale  pokiaľ nebudete mať zabezpečenú ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. aspoň v minimálnom rozsahu, pokute z Úradu na ochranu osobných údajov SR sa nevyhnete.

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE A BUDE VÁS TO STÁŤ MINIMUM PEŇAZÍ A ČASU !
V spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR sme pripravili pre firmy, organizácie a samosprávy interaktívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti GDPR a to formou videoškolení.

2 minútová video ukážka
Mgr. Michal Ridzoň Lektor

Advokát a partner advokátskej kancelárie KRION Partners, s.r.o., expert v oblasti obchodného práva, pracovného práva, GDPR a ochrany osobných údajov.

Video vizitka lektora