Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Analýza rizík procesu verejného obstarávania

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Financie a dane, Verejná a štátna správa
Lektor: Ing. Zuzana Lenická

Popis online kurzu

Proces verejného obstarávania zákaziek financovaných z eurofondov zahŕňa v sebe určité riziká.

V Programovom období 2014-2020 začali Poskytovatelia NFP vykonávať analýzu rizík vo verejnom obstarávaní.

Čo znamená analýza rizík, čo sleduje Poskytovateľ NFP analýzou týchto rizík a aké konzekvencie môžu vyplývať Prijímateľom z vykonanej analýzy rizík podľa metodiky CKO, resp. EŠIF?

Program online kurzu

09:00
Prezentácia
09:15
Prednáška
10:00
Prestávka
10:15
Prednáška
11:00
Záverečný test a diskusia

Obsah online kurzu

√ Ako sú definované riziká procesu verejného obstarávania zo strany CKO a EŠIF?

√ Nastavenie procesu verejného obstarávania v zmysle Analýzy rizík podľa CKO

√ Kedy je RO povinný poslať dokumentáciu z verejného obstarávania na ÚVO?

√ Kedy je RO povinný podať podnet na Protimonopolný úrad?

√ Čo sleduje Poskytovateľ NFP analýzou týchto rizík

 

Cena kurzu s DPH
30,00
bez DPH 25
Počet volných miest
20
Záväzná objednávka
+ Pridať ďalšiu osobu
Ak chcete prihlásiť viac osôb pre webinár, vyplňte emaily všetkých účastníkov. Každý získa individuálny prístup.
Zadajte počet lístkov (musí byť rovnaký ako počet e-mailov, ktoré prihlasujete):

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme prístupy do online systému, k učebným materiálom, videoškoleniam a pred webinárom aj SMS pripomienku o termíne jeho konania. Pri nákupe webinára, prosím, zadajte e-mail každého účastníka. Pri nákupe videoškolenia pre firmu nepridávajte ďalšie e-mailové adresy.
Vložiť do košíka
Cena zahŕňa:
Náklady spojené s realizáciou webinára alebo videoškolenia, prípravu elektronických učebných materiálov a technickú podporu pri školení.
Máte záujem o prihlásenie viacerých uchádzačov na webinár než je aktuálny počet miest? Máte záujem o vlastný webinár? Potrebujete predfaktúru? Chcete sa na čokoľvek opýtať? Kontaktujte nás.

Potrebné technické vybavenie:

PC, notebook alebo tablet a internetové pripojenie.
Nepotrebujete poznámkový blok a pero. Poznámky si môžete
robiť priamo do elektronických učebných materiálov, ktoré
dostanete pred školením.
Hotline technická podpora pre pripojenie sa a na prácu
s elektronickými učebnými materiálmi Vám bude poskytnutá
pred školením a počas školenia.

Cieľová skupina:
prijímatelia nenávratných finančných prostriedkov, t.j. obce, mestá, právnické osoby, živnostníci

Miesto konania:
Nemusíte nikam chodiť.
Stačí sa pripojiť cez internet a byť online – nielen cez chat.
Všetko sa dozviete vo virtuálnej školiacej miestnosti.

Ing. Zuzana Lenická Lektor

Dlhoročná prax v procese verejného obstarávania. Zastupuje klientov pri rokovaniach s riadiacimi orgánmi ohľadom zistení pri realizácii verejných obstarávaní. Zastupuje klientov pri rokovaniach s  Úradom pre verejné obstarávanie v prípade vydaných Protokolov z kontroly.