Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Prince2 Foundation – verzia 2009 / PRINCE2® 5th edition (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

Naučíte sa používať v praxi osvedčené princípy projektového riadenia, v celom životnom cykle projektu. Metodiku PRINCE2® je možné aplikovať na veľké i malé projekty, naprieč rôznymi odvetviami.

Prínosy pre organizáciu

Základom úspechu akéhokoľvek projektu je jeho proaktívne, nikdy nie reaktívne, riadenie. K tomu Vám pomôže 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov, teda základné piliére metodiky PRINCE2. Osvojíte si vysoko efektívne návyky, ktoré využívajú profesionáli po celom svete, naprieč rôznymi odvetviami.
Naučíte sa 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov

  • Budete mať všetko pod kontrolou v každej fáze životného cyklu projektu
  • Rozdelením projektu do etáp budete plánovať tak, ako skutočne potrebujete
  • Jasne vymedzené role zaistia, že každý bude vedieť, čo má robiť a kto je za čo zodpovedný
  • Naučíte sa eliminovať riziká a problémy delegovaním zodpovednosti či nastavením eskalačných procedúr
  • S novými skúsenosťami zvládnete riadiť projekty efektívnejšie a neustále sa zlepšovať v oblastiach, ktoré vykonávate
  • Princípy vám ujasnia rozsah projektov, čím sa vyhnete obavám, že projekt nebude dokončený včas alebo že nedodržíte rozpočet
  • Metodiku PRINCE2 sa naučíte prispôsobiť tak, aby čo najviac vyhovovala vašim potrebám, aby bola zaistená kontrola projektu a aby sa eliminovala zbytočná administratívna záťaž

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.