Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

10 významných zmien Obchodného zákonníka – ručenie spoločníkov za záväzky, stop “bielym koňom“ a účelovým fúziám od 1.1.2018

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Právo, Účtovníctvo
Lektor: Mgr. Michal Ridzoň

Popis online kurzu

  • Viete, že väčšinoví spoločníci budú ručiť za záväzky svojich spoločností?
  • Naozaj budú od 01.01.2018 postihované tzv. biele kone a firmy, ktoré vykonávajú účelové fúzie
    – zmena už odo dňa 8.11.2017 !
  • Ktoré zmeny Obchodného zákonníka môžu zlepšiť postavenie veriteľov a vymáhanie pohľadávok od 01.01.2018?
  • Na čo sa tiež musia  pripraviť  štatutári?

Program online kurzu

09:00
Registrácia
09:15
Školenie
09:50
Prestávka
10:00
Test
10:05
Školenie
10:50
Prestávka
11:00
Test
11:05
Školenie
11:15
Diskusia

Obsah online kurzu

1.Rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti
2.Rozšírenie zodpovednosti väčšinových spoločníkov spoločnosti –  ručenie za záväzky spoločnosti
3.Zamedzenie nepoctivým fúziám obchodných spoločností (zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností) – zmena nastala už odo dňa 08.11.2017!
4.Biele kone a zodpovednosť osôb, ktoré de facto konajú za tzv. biele kone
5.Obmedzenia pri prevodoch obchodných podielov
6.Obmedzenia pri založení spoločností s ručením obmedzeným
7.Nekalá likvidácia – nový trestný čin doplnený do Trestného zákona
8.Zavedenie nových pravidiel tvorby a rozdelenia kapitálových fondov spoločnosti
9.Nové pravidlá súvisiace so schválením účtovnej závierky
10.Porušenie obchodného tajomstva
11.Postavenie veriteľa a vymáhanie pohľadávok v kontexte novely Obchodného zákonníka

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Cieľová skupina: 

konatelia spoločností s ručením obmedzeným, majitelia spoločností s ručením  obmedzeným, likvidátori, pracovníci inkasných oddelení, obchodní manažéri, ekonomickí manažéri

Miesto konania:
Nemusíte nikam chodiť.
Stačí sa pripojiť cez internet a byť online – nielen cez chat.
Všetko sa dozviete vo virtuálnej školiacej miestnosti.

Potrebné technické vybavenie:

PC, notebook alebo tablet a internetové pripojenie.
Nepotrebujete poznámkový blok a pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov, ktoré dostanete pred školením.
Hotline technická podpora pre pripojenie sa a na prácu s elektronickými učebnými materiálmi Vám bude poskytnutá na vyžiadanie pred školením.

Mgr. Michal Ridzoň Lektor

Advokát a partner advokátskej kancelárie KRION Partners, s.r.o., expert v oblasti obchodného práva, pracovného práva, GDPR a ochrany osobných údajov.

Video vizitka lektora