Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

TOGAF 9 Foundation (L1) (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

Ide o jednu z najlepšie platených kľúčových pozícií v IT. V tomto kurze získate komplexné základy. Kurz nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti. Je akreditovaný u vlastníka metodiky The Open Group. Odporúčame ho všetkým, ktorí sú súčasťou projektov Enterprise/Podnikoves/Business Architektúry podľa frameworku TOGAF.

Komu je určený

V tomto kurze sa naučíte využívať metodické postupy a nástroje, pomocou ktorých sa navrhuje enterprise architektúra IT systémov.

Napriek tomu, že na Slovensku nie je mnoho projektov v tejto oblasti, máme vynikajúce skúsenosti, ktoré prenášame aj do školenia: kombinácia teoretického výkladu spoločne s príkladmi z praxe zaručujú zrozumiteľnosť pre každého absolventa..

TOGAF Foundation kurz je vhodný pre pozície
  • IT alebo Enterprise architekt
  • CIO, IT, Project & Change Management
  • Všetkých členov tímu pre návrh a rozvoj EA

Ciele kurzu

  • Naučíte sa aplikovať TOGAF® v akomkoľvek IT projekte
  • Osvojíte si základy a koncepty návrhu Enterprise Architektúry
  • Pripravíme vás na úspešnú certifikáciu od The Open Group (vlastníka metodiky)
  • Ukážeme, ako štandardizácia pomáha vniesť poriadok do IT rozvoja a investičných rozhodnutí

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.