Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

TOGAF 9 Certified (L2) (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

Kurz sa zameriava na praktické využitie TOGAF® 9 s využitím znalostí získaných v úrovni L1. S pomocou reálnych scenárov si osvojíte pokročilé techniky pre analýzu, design a implementáciu podnikovej architektúry.

Komu je určený

Intenzívny, 2 dňový kurz pre absolventov TOGAF® Foundation (level 1) nadväzuje na získané základy Enterprise Architektury (EA).

Cieľom je osvojenie si praktických zručností potrebných pre návrh, implementáciu a rozvoj EA. Medzi najčastejších absolventov patria CIO, IT architekti, konzultanti a top manažéri zaoberajúci sa optimalizáciou organizačných procesov naprieč organizáciou.

Absolventi si na simulovaných príkladoch z praxe osvoja techniky a získajú 100% istotu. Kurz odporúčame všetkým manažérom, ktorí sa priamo podieľajú na:

  • Designe
  • Optimalizácii
  • Rozvoji infraštruktúry (IT aj Enterprise Architektúra)

Ciele kurzu

  • Zvládnete aplikovať metodiku TOGAF® vo všetkých typoch projektu
  • Dokážete štandardizovať organizáciu na úrovni podnikovej architektúry
  • Naučíte sa strategicky riadiť investície a rozvojové plány s pomocou EA TOGAF
  • Na prípadových štúdiách vám ukážeme transformáciu strategických plánov do realizácie

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.