Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Prince2 Combo – verzia 2017 (PREZENČNE AJ ONLINE)

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Manažment

PRINCE2® Combo je intenzívny 5 denný kurz. Skladá sa z úrovne Foundation (3 dni) + Practitioner (2 dni). Výučba plynule prechádza od základov projektového riadenia až k pokročilým technikám, ktoré využijete v reálnych situáciách na projektoch.

Prínosy pre organizáciu

Metodika PRINCE2® má procesne orientovaný prístup k projektovému riadeniu prinášajúci jednoducho prispôsobiteľné a rozšíriteľné metódy pre správu a koordináciu všetkých typov projektov. Na rozdiel od ostatných metodík je prispôsobená pre čo najväčší záber a využiteľnosť v praktickom projektovom manažmente.

Kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady, absolvovať ho môžu všetci záujemcovia.

V procese riadenia projektov sú spájané zdroje, schopnosti, technológie a myšlienky s cieľom prinášať úžitok pre organizáciu alebo dosahovať konkrétne ciele.

Dobré riadenie projektov pomáha zaisťovať, že

  • Benefity budú prinášané s požadovanou úrovňou kvality
  • Realizácia je kontrolovaná a riadená v požadovanom časovom a finančnom rozmedzí

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.