Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Nariadenie GDPR a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – webinar

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: GDPR
Lektor: JUDr. Rebeka Šťastná

Popis kurzu

Obsah webinára

Zákonnosť spracúvania- vzťah čl. 6 a čl. 9 Nariadenia
Zodpovedná osoba
Bezpečnosť- kroky k súladu s Nariadením
Analýza rizík a posúdenie vplyvu
Poučovacia povinnosť
Potrebná dokumentácia
Najčastejšie nedostatky spracúvania a ochrany osobných údajov
Diskusia a praktické príklady v rámci webináru
Test na začiatku a na konci webinára

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa videonávodu, ktorý obdržíte po úspešnej platbe, si nainštalujte – deň vopred tj 17.5. o 13:00 Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti o 09:00.

Potrebné technické vybavenie:
Notebook, PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

JUDr. Rebeka Šťastná Lektor

Advokátka