Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Ako sa nestať obeťou hackerov a neplatiť výkupné?

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: IKT vzdelávanie
Lektor: Ing. Zsolt PASTOREK, PhD.

PREČO MÁM ZAŠIFROVANÉ SÚBORY? AKO SA TO STALO? ČO S TÝM: AKO JE MOŽNÉ ŽE SOM SI STIAHOL NIEČO NECHCENÉ? PREČO MA POČÍTAČ NEPOSLÚCHA?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete počas našej inovatívnej vzdelávacej aktivity.

Tak neváhajte a prihláste sa →

Ak máte problém s predfaktúrou, alebo prihlasovaním sa do e-shopu volajte nám.

  • Súčasné techniky útočníkov snažiacich sa nabúrať do firemných sietí nie sú zďaleka také zložité ako si myslí väčšina zamestnávateľov a zamestnancov.
  • Keď vírus infikuje počítač alebo počítačovú sieť zašifruje všetky jeho súbory a ich zamkne a zneprístupní. Výkupné za obnovenie prístupu k súborom je požadované v mene Bitcoin.
  • Cena za odomknutie dát a hardvéru stúpa s časom – ak nie je výkupné zaplatené načas, súbory zostanú natrvalo neprístupné.
  • Ako sa efektívne brániť proti počítačovým útokom, cieľom ktorých je získanie výkupného alebo obchodných dát.
  • Najslabším článkom reťazca je vždy ľudský faktor.
  • V rámci online kurzu sa účastníci oboznámia s  praktickými ukážkami hrozieb útokov na počítače, resp. počítačové siete.
  • Získate návody na zvýšenie zabezpečenia operačného systému, ochranu údajov, tvorbu hesiel, či návod ako vyčistiť webový prehliadač od citlivých informácií.

Program webinára

08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Školenie
09:45
Prestávka
10:00
Školenie
10:45
Prestávka
11::00
Diskusia
12:00
Záver a ukončenie webinára

Obsah webinára

1. Základné pojmy v oblasti informačnej bezpečnosti
2. Malware a zásady ochrany proti nemu
3. Falošné emaily
4. Škodlivé prílohy nevyžiadaných emailov
5. Zabezpečenie e-mailov
6. Falošné WEB stránky
7. Návšteva legitímnej webovej stránky, ktorá bola skôr napadnutá útokom
6. Falošná reklama
5. Elektronický podpis
6. Ransomware – najväčšia hrozba súčasnosti
7. Prezentácia praktickej skúsenosti s hackerským útokom a úhradou výpalného

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

On line interaktívny webinár.

Čo je webinár?

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti vzdelávania sa dnes zameriavame najmä na inovatívne formy vzdelávania a tvorbu vzdelávacích programov s merateľným výsledkom.

Nami používaná metóda – aktívne webináre – efektívne využíva počítačové a internetové technológie za pomoci multimediálnych prezentácií, videí, animácií, zvuku a textu.

Nezáleží na tom, či ste veľká spoločnosť alebo malý podnikateľ, veľké mesto alebo malá obec, či školíte vlastných zamestnancov, klientov alebo partnerov.

Nami ponúkaný spôsob vzdelávania Vám umožní vzdelávať sa modernejšie, dosahovať lepšie výsledky a mať úplnú kontrolu nad celým procesom nielen vášho vzdelávania, ale aj nad rozvojom vašich zamestnancov či obchodných partnerov.

Viete zodpovedať?

Ako to, že sme si stiahli do počítača alebo na sieť vírus? Čo teraz? Ako reagovať?

Po absolvovaní online kurzu by užívateľ mal byť schopný rozoznať kybernetickú hrozbu a prijať základné ochranné opatrenia na úrovni terminálového pracoviska.

Pre koho je webinár určený?

Cieľovou skupinou sú zamestnanci využívajúci internet, sociálne siete, elektronickú poštu alebo prevádzkujú e-shop. napríklad aj zástupcom samospráv – starosta, primátor, prednosta,  zamestnanci samospráv, zamestnanci správy budov, manažéri, ekonómovia v organizáciách a obchodných spoločnostiach ale aj živnostníci a fyzické osoby.
Video pozvánka
Ing. Zsolt PASTOREK, PhD. lektor IT bezpečnosť

Doktorát v oblasti kybernetických systémov a ich modelovania. V rokoch 2007 – 2015 pôsobil ako prednášajúci na Bankovom inštitúte -Vysoká škola Praha, a.s. v oblasti auditu informačných technológií a manažmentu projektov IT, na Vojenskej akadémii a právnickej fakulte UK v Bratislave.