Top

Online kurzy

Názov online kurzu

Ako správne vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb v obciach a v mestách

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Iné, Špecifické vzdelávacie programy, Verejná a štátna správa
Lektor: PhDr., Ing. Ivana Kružliaková, PhD

Popis kurzu

Podľa novely zákona č. 448/2008 Z.z. majú obce povinnosť do 30.06.2018 vypracovať dokument Komunitný plán sociálnych služieb.
Vypracovanie komunitného plánu je dôležitým dokumentom pre získanie finančného príspevku na sociálne služby, na ktoré štát poskytuje finančný príspevok.

Na školení sa dozviete:

 • ako správne vypracovať Komunitný plán vlastnými kapacitami
 • ako zadefinovať podmienky na jeho vypracovanie v prípade dodávateľského vypracovania
 • ako zosúladiť existujúce Komunitné plány s novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.1.2018
 • komu a v akej lehote sa predkladá vypracovaný Komunitný plán

Obsah webinára

 1. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z . z. v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2018
 2. Účastníci komunitného plánovania
 3. Znaky a princípy komunitného plánovania
 4. Fázy komunitného plánovania
 5. Dokument Komunitný plán sociálnych služieb. Zásady spracovania dokumentu
 6. Úloha sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní
 7. Pôsobnosť obce podľa zákona o sociálnych službách v rámci komunitného plánovania
 8. Komu a v akej lehote sa predkladá vypracovaný komunitný plán
 9. Ukážka nesprávneho vypracovaného komunitného plánu
 10. Praktické príklady ako správne vypracovať komunitný plán
Je nám ľúto, ale už nie sú žiadne voľné miesta.
Máte záujem o online kurz, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás na vzdelavanie@cepartners.sk.

Nikam nemusíte cestovať. O 09:30 sa s Vami spojíme naživo zo vzdelávacej miestnosti a spolu počas dvoch hodín absolvujeme vzdelávací webinár.

PhDr., Ing. Ivana Kružliaková, PhD Lektor

Dlhoročná lektorka v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Dlhoročná odborníčka na prípravu komunitných plánov obcí a miest.